Ga naar de website
Neem contact op
Inspiratie advies

Engelman Architecten

Engelman Architecten begeeft zich op de snijvlakken van stedenbouw en architectuur, exterieur en interieur. Bewust specialiseren wij ons niet in een bepaalde sector van bouwopdrachten. Wij zoeken naar diversiteit en gebruiken deze uiteenlopende ervaringen om te komen tot innovatieve ontwerpoplossingen.

 

De nieuwe werkelijkheid in de bouw zorgde voor een heroriëntatie van het gehele ontwerp- en bouwproces. Wij constateren dat wij als architectenbureau steeds eerder bij projecten betrokken raken. Al in de initiatieffase zijn wij van toegevoegde waarde. Door ideeën te verbeelden met zeggingskracht en professionele inhoud, kunnen wij partijen met elkaar verbinden.

 

Engelman Architecten is aangesloten bij de Branchevereniging van Nederlandse Architectenbureaus.

Engelman Architecten
ECI 1a
6041 MA
Roermond
0475 468100

mail@engelmanarchitecten.nl
www.engelmanarchitecten.nl