Ga naar de website
Neem contact op
Inspiratie advies

Siebold Nijenhuis Architect

Profiel SNA

Siebold Nijenhuis Architecten is een compact en flexibel architectenbureau bestaand uit een architect-directeur ondersteund door enkele meewerkende architecten en assistenten. De meesten hebben een technische achtergrond waardoor het bureau goed in staat is de ontwerpen tot op detailniveau uit te werken. Een ruime ervaring, zowel met grootschalige projecten als met kleinere, zorgt voor de benodigde expertise.

 

Missie

Wij worden gedreven door het verlangen om samen met de gebruikers te komen tot bijzondere en passende huisvesting. In een zoektocht naar de juiste oplossing wordt in overleg en met oog voor de bestaande omgeving gewerkt naar een zorgvuldige architectuur waarin alle facetten van de opgave integraal samenkomen. Het bureau is gespecialiseerd in projecten waar bestaande gebouwen, nieuwe ingrepen en inrichting samenkomen.

 

Architectuurvisie

In de projecten wordt gezocht naar de kern van de opgave. Wat is de essentie voor de gebruikers en de plek? Hoe reageer je op de gebouwde omgeving? De kunst is om gebouwen te maken die functioneel voldoen aan de gestelde vraag, maar die op andere niveaus een extra betekenis krijgen. Vanuit een helder concept wordt gezocht naar een krachtige vormgeving en een mooie, duurzame materialisatie. 

Siebold Nijenhuis Architect

Crooswijksesingel 50J

3034 CJ Rotterdam

Tel.  +31 (0)10 4771145

info@sieboldnijenhuisarchitect.nl

www.sieboldnijenhuisarchitect.nl